ATIK KABUL TESİSLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ

Limanlar, gemilerin ürettiği atıkların (slaç, sintine, atık yağ, çöp, evsel atıksu) ve yük artıklarının alınmasına hizmet edecek atık kabul tesislerini kurmak zorundadır. Gemilerin ürettiği atıklar, geminin faaliyetleri sırasında oluşan ve MARPOL 73/78’in EK-I, EK-IV ve EK-V’i kapsamına giren, kanalizasyon dâhil tüm atıklar ve yük artıklarıdır. Limanlar bu atıkları, limana yanaşan gemiden alabilir ya da bölgede faaliyet gösteren atık alım gemilerinden alabilirler. Limanlar, limanın büyüklüğüne, yanaşacak geminin türüne, seyir süresine, adedine göre değişen kapasitede ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerini kurmakla yükümlüdür. Limanların atık kabul tesisi kurulması ve işletilmesi sürecindeki genel yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

– Limanlar, atık kabul tesisini Marpol 73/78’e göre projelendirir, tesis proje raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunar.
– Onaylanan proje üzerinden atık kabul tesisinin kurulum çalışmalarına başlanır, kurulumun tamamlanmasının ardından atık kabul tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenir, uygun bulunması halinde Atık Kabul Tesisi onay belgesi düzenlenir,
– Atık kabul tesisinde toplanan, atık kabul tesisi faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları Çevre Mevzuatı’na uygun şekilde bertaraf ederler veya bertaraf edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans alan diğer tesislere gönderirler,
– Sözleşme yaptıkları atık alma gemilerinin taşıdığı atıkları da kabul ederler,
– Atık alım sürecinde resmi kurumlarla iletişimi sağlar, gerekli belgeleri, formları doldurarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletirler,
– Atık yönetim planını her üç yılda bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunarlar.