Betonarme Biyolojik Arıtma

Betonarme Biyolojik Arıtma Sistemleri

Yüksek nüfus içeren yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların arıtılmasında tercih edilir. Biyojik arıtma sistemleri de kendi içinde sınıflanırlar. Ortamda oksijen varlığına göre aerobik veya anaerobik. Arıtma sisteminin işleyişine göre askıda büyüyen havalı sistemler (aktif çamur, uzun havalandırmalı aktif çamur, ardışık kesikli sistem), yüzeyde büyüyen havalı sistemler (Damlatmalı filtreler, Biyodisk, Biyolojik kuleler) ve anaerobik gibi şekillerdedir.

Biyolojik Arıtma Tesisleri İnşaat Detayları

Esas itibariyle biyolojik arıtım için gerekli ünitelerin inşaasında ki gerekli alan oluşan atıksuyun miktarıyla doğru orantılıdır. Biyolojik arıtım için kurulan tesislerde dikkate alınan önemli noktalardan biride ileride ki kapasite ve nüfus artımıdır ki kurduğumuz tesislerde müstakbel kapasiteleri de göz önüne alarak tasarım yapmaktayız.