Ozonlama Ünitesi

Ozonlama Ünitesi

Ozon gazı, güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerine çevirmesi sonucu oluşur. Teknolojik olarak ise, elektron boşalımı yardımıyla soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir.

Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3 bin 125 kez daha fazladır. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.

Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiğinden kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan olması, özellikle gıda sanayiinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılar.

Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olduğu için dezenfeksiyon amacıyla özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılır. Doğal bir dezenfektan oluşu, hem güvenle hem de daha yaygın kullanılmasını sağlar.

Ozon gazının kullanım alanları:

 • Su dezenfeksiyonu
 • Gıda endüstrisi
 • Soğuk hava depoları
 • Koku giderimi
 • Yüzme havuzlar
 • Renk giderimi
 • Atık su arıtımı
 • Nitrit amonyak giderimi
 • Demir mangan giderimi
 • Pestisit giderimi
 • Yaşanan ortam havasının dezenfeksiyonu