Paket Biyolojik Arıtma

Paket Biyolojik Arıtma Sistemleri

Evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır. Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.

Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir. Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.

Paket Arıtmanın Avantajları:
» Tam otomatik işletme
» Geliştirilebilir otomasyon
» Kolay kurulum
» Artırılabilir kapasite
» Tam ve yarım kapasite çalışabilme
» Yüksek arıtma verimi
» Kokusuz ve gürültüsüz çalışma

Tüm mobil üniteler 2 gün içinde montaj yapılarak çalışmaya hazır hale getirilir.

Paket Arıtmanın Kullanım alanları ;
» Konut ve toplu konutlar
» Tatil köyleri
» Turistik tesisler
» Fabrika ve sanayi kuruluşları
» Yazlık siteler ve villalar
» Köy ve belediyeler
» Sosyal tesisler
» Okul, hastane ve askeri birlikler

bogaziciaritma
Model Kişi Kapasite Atıksu Kapasitesi Dengeleme Haznesi (Yer Altı) Paket Arıtmanın Yerleşim Alanı
BPKT 25P 25 Kişi 5 m3/gün 5 m3 3,5 m2
BPKT 50P 50 Kişi 10 m3/gün 7 m3 4 m2
BPKT 100P 100 Kişi 20 m3/gün 10 m3 6 m2
BPKT 150P 150 Kişi 30 m3/gün 16 m3 8 m2
BPKT 200P 200 Kişi 40 m3/gün 20 m3 10 m2
BPKT 250P 250 Kişi 50 m3/gün 25 m3 14 m2
BPKT 300P 300 Kişi 60 m3/gün 28 m3 16 m2
BPKT 400P 400 Kişi 80 m3/gün 40 m3 18 m2
BPKT 500P 500 Kişi 100 m3/gün 55 m3 23 m2
BPKT 600P 600 Kişi 120 m3/gün 60 m3 26 m2
BPKT 700P 700 Kişi 140 m3/gün 68 m3 32 m2
BPKT 800P 800 Kişi 160 m3/gün 80 m3 36 m2
BPKT 900P 900 Kişi 180 m3/gün 90 m3 38 m2
BPKT 1000P 1000 Kişi 200 m3/gün 104 m3 40 m2