Atıksu Geri Kazanım

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Günümüzde su kaynaklarının azalması ve maliyetlerinin artması ile birlikte atıksuların geri kazanılarak tekrar kullanılması giderek artan bir şekilde önem kazanmaya başlamıştır.
İşletmelerden arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksular ileri arıtma teknikleri kullanılarak işletmelerde tekrar kullanılabilecek kaliteye getirilebilmektedirler.

Atıksu geri kazanımı için kullanılanan sistemler aşağıda belirtilmiştir. İstenilen suyun kalitesine göre bu sistemler birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmektedirler.

– Filtrasyon Sistemleri (Kum Filtresi, Aktif Karbon Filtresi)
– Ultrafiltrasyon Sistemleri
– Nano Filtrayon Sistemleri
– Reverse Osmos Sistemleri
– MBR Sistemleri