Deiyonizasyon

Deiyonizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon sistemlerinde, katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler kullanılarak suyun saflaştırılması hedeflenmektedir. Deiyonizasyon sistemleri ileri seviyede saf su ihtiyacı bulunan imalat sanayinde ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır. Deiyonizasyon üniteleri içinde katyonik ve anyonik reçine bulunur. Katyonik reçine ve anyonik reçine ayrı tanklarda kullanılabildiği gibi aynı tankın içinde mixbed, karışık yatak halinde de kullanılabilmektedir. Mixbed deiyonize sistemler, genellikle ters ozmoz ünite sonrası veya katyon-anyon deiyonize kolonları sonrasında kullanılır.

Burada amaç, mix-bed ünitenin düşük iletkenlikte su ile beslenerek rejenerasyon sıklığının düşürülmesidir. Deiyonize reçine kolonlarının rejenerasyonu asit ve kostik ile gerçekleştirilir. İyon değiştirici reçineli deiyonize sistemler, 2000 µs/cm seviyesinden daha yüksek iletkenlikteki sularda kullanılmamalıdır. Yüksek iletkenlikteki sulardan saf su temini amaçlanıyorsa, ters ozmoz demineralizasyon sonrası reçineli deiyonize sistem kullanımına gidilmelidir.