Klorlama

Klorlama Sistemleri

Klor dozajlama sistemleri dezenfeksiyon amaçlı kullanılan en yaygın sistemlerden biridir. Klor dozajlama sistemi sahip olduğu kalıcı etkinin yanı sıra en ekonomik yöntemlerdendir. Klor dozajlama üniteleri sudaki nitrit, demir, mangan gibi oksitlenebilen maddeleri oksitlemek ve bakteri, virüs gibi kirlilikleri dezenfekte etmekte kullanılır.

Klorun suda erimesi: Klor gazı PH3’ten büyük olması halinde önce Cl2+ H2O ↔ HOCl + H+ Cl- şekline, sonra HOCl ↔ H+ + OCl- yonuna dönüşür. HOCl (hipoklorözasidi), OCl (hipoklorit) iyonuna göre 40 ile 80 kat daha iyi dezenfesiyon etkisi gösterir. Serbest klor suya hipoklorit tuzları halinde de verilebilir. Reasiyonlar şu şekildedir: Kasiyum hipoklorit Ca(OCl)2 + 2H2O ↔ 2HOCl + Ca(OH)2 ve Sodyum Hipoklorit NaOCl + H2O ↔ HOCl + NaOH şeklinde dezenfektan etkisi olan HOCl (hipoklorözasidi) iyonuna dönüşür. Suda bulunabilecek ozot bileşikleriyle kolaylıkla reaksiyona giren HOCl, sırasıyla monokloramin, dikloramin ve azottirikloramin bileşiklerini meydana getirir. Sağlık açışından sakıncalı olan bu tür klorlara ‘bileşik klor’ denir. Ayrıca F++, Mn++, H2S gibi maddelerle reaksiyona giren HOCl sarfiyatı artar, dezenfeksyon etkisi azalır.

Sudaki fazla klorun giderilmesi: Suya verilen klorun fazlası ve bileşik klor, aktif karbon ve kükürtdioksit ile sudan alınabilir. Dolayısıyla önce dezenfeksiyon yapılması, ardından zararlı bileşik klorun alınması uygundur.