Kum-Karbon Filtrasyon

Kum-Karbon Filtrasyon

AKTİF KARBON FİLTRESİ

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılmaktadır. Aktech Otomatik Aktif Karbon Filtreler , aktif karbonun adsorp siyon özelliğini kullanarak, sudaki molekül ve iyonları mineral gözenekleri vasıtası ile iç yüzeylerine doğru çekerek suyun organik maddelerden arınmış, renksiz, kokusuz ve berrak olmasını sağlar. Aktif Karbon Filtreleri, insan müdahalesi olmaksızın kendi kendini otomatik geri yıkamaya alır. Bu filtrelerin otomasyonu genel olarak otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup; yüksek debilerde PLC pnömatik sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

KUM FİLTRESİ

Kum Filtreler  suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Sistem granülometre dereceleri farklı, birden fazla katmanın gövde içine yerleştirilmesi ile oluşturulur.

Kum Filtrelerin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır.

Kum Filtreler; proses suyu ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak veya atıksu arıtma sistemlerinden çıkan arıtılmış suyun bulanıklılığının giderilmesinde de kullanılırlar. Multi Media Filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak çeşitli kapasiteler ve hızlar için en uygun çözümü sunmaktadır.